Algemene voorwaarden DGM Outlet.

DGM Outlet koopt retourgoederen en restpartijen op van groot internet bedrijven.

Dit zijn artikelen die besteld zijn door een klant en niet naar hun verwachting waren (te groot ,te klein , verkeerde kleur, te laat geleverd, door 2 mensen tegelijk besteld etc.). Ook kan het zijn dat dit artikelen zijn waarbij stickers op de doos niet netjes konden worden verwijderd. De verpakkingen zijn hierdoor beschadigd.

Wij bieden deze artikelen voor een stuk goedkopere prijs aan.

Dit komt omdat de dozen geopend zijn en de verpakkingen beschadigd kunnen zijn. (Dit is echter niet met alle artikelen het geval)

Door bovengenoemde redenen gaan al onze artikelen door een strenge keuring voordat deze in de verkoop worden aangeboden. De artikelen worden gecheckt op eventuele schade, of deze compleet zijn en of dat deze naar behoren functioneren. Indien een artikel incompleet is en/of over een beschadiging beschikt wordt dit duidelijk vermeld in de productomschrijving.

Retourbeleid
U heeft op deze artikelen volledige fabrieksgarantie, daarnaast kunt u de artikelen binnen 14 dagen retourneren* indien deze niet naar wens zijn. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te retourneren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en met de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u via de website een retour aanvragen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

* Er zijn artikelen die niet geretourneerd kunnen worden zodra deze gebruikt zijn:


De garantie bepaling is hierdoor iets anders en daar zult u mee akkoord moeten gaan bij de aanschaf van het product.

Als u niet akkoord gaat, kunt u geen bestelling bij ons plaatsen.

Onze garantiebepalingen zijn:
- De eerste 14 dagen heeft u garantie via DGM Outlet. Mocht er iets zijn, dan krijgt u een ander artikel (indien op voorraad) of uw geld terug.
- Na 14 dagen gaat deze garantie over op fabrieksgarantie. U krijgt bij aanschaf een factuur, op deze factuur staat de dag van aankoop vermeld. Met deze factuur kunt u terecht bij de fabrikant. Zij zullen, indien het artikel binnen de garantie valt, de reparatie verder met u afwikkelen.
- Het garantietermijn verschilt per product. Dit kan o.a. 3, 12 of 24 maanden zijn.

DGM Outlet kan zelf geen langere garantieperiode bieden dan 14 dagen, dit in verband met de lage prijzen die DGM Outlet hanteert.

Klachtenregeling

1.    De ondernemer beschikt over een voldoendebekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig dezeklachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van deovereenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven wordeningediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.    Bij de ondernemer ingediende klachtenworden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangstbeantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met eenbericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerigantwoord kan verwachten.

4.    Indien de klacht niet in onderlingoverleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor degeschillenregeling.

5.    Bij klachten dient een consument zichallereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet inonderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden totStichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot eenoplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht telaten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijkegeschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemerals consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijnkosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan debetreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te meldenvia het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.    Een klacht schort de verplichtingen vande ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.    Indien een klacht gegrond wordt bevondendoor de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde productenkosteloos vervangen of repareren.